ICHILD Misyon ve Vizyon

ICHILD’ın temel hedefi, toplum tarafından her çocuğun eşit bir yurttaş ve özne olarak kabul edilmesini sağlayacak adımlar atmak ve hali hazırda atılmış olan adımları güçlendirmektir. Bu eksende, çocukların kendi haklarını savunabilmeleri için var olan mekanizmaları güçlendirmeyi ve gerektiği noktalarda yeni mekanizmalar tasarlamayı da hedefler. Yürüttüğü tüm çalışmalarında çocuğun yüksek yararını gözetir ve çocukların katılım hakkını ön planda tutarak, onlarla dayanışma ve işbirliği içerisinde çalışır.

Başa dön