Gönüllü Hakları

ICHILD – ULUSLARARASI ÇOCUK HAKLARI ELÇİLERİ DERNEĞİ : GÖNÜLLÜ ELÇİ HAKLARI

     ICHILD tarafından benimsenen yaklaşım gereği, 18 yaşının altındaki herhangi bir birey çocuktur.

     ICHILD; proje, faaliyet ve uygulamalarında Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile uyumlu bir şekilde hareket eder.Bu kapsamda geliştirilen tüm politikalar “çocuğun yüksek yararı” ve “çocuğa zarar vermeme” ilkeleri doğrultusunda yürütülür.

     Bir çocuğun istismara maruz kalıp kalmadığını belirlemek ICHILD’ın görevi değildir. Fakat ICHILD’a gelen tüm bildirimler, titizlikle ilgili kamu kuruluşlarına yönlendirilir. Yönlendirme aşamasında, çocuğun özel hayatı ve özel durumu hakkında bildirimde bulunan iyi niyetli kişi veya kişilerin özel hayatının gizliliğine, bilgilerinin başkalarıyla paylaşılmamasına önem verilir.

     ICHILD, politika ve prosedürlerini sürekli geliştirmeyi, iç ve dış paydaşlarının bu politikayı benimsemesi ve uygulaması için yeterli yönlendirmeyi gerçekleştirmeyi ve yapıcı geri bildirimlere erişebilmelerini sağlamayı amaçlar

ICHILD’ın Prensipleri

● Çocuk istismarı asla kabul edilemez.
● Çalışılan çocukların korunmasını ve bakımını destekleme sorumluluğu ve yükümlülüğü herkese aittir.
● Çocukların görüş ve fikirleri dinlenir ve bu bağlamda hareket edilir.
● Gerçek veya iddia edilen istismar olayı hakkındaki tüm raporlar, tavsiyenin niteliği, iddia sahibinin kim olduğu ve nerede bulunduğu fark etmeksizin, politika ve prosedürler çerçevesinde ele alınmaktadır.
● Çocuğun korunması ile ilgili kaygılar ve bağlantılı tüm bilgiler gizlilik çerçevesinde işlenmektedir.
● Tüm karar ve davranışlar “çocuğun yüksek yararı” ve “çocuğa zarar vermeme” prensipleri ile yönlendirilir.
● Tüm çocuk istismarları, çocuk hakları istismarını da içermektedir.

1. Gönüllülük Hakları ve Gönüllünün Yükümlülükleri

1.1.​​Gönüllü olarak bir faaliyete katkısı olan her birey, arzu ettiği takdirde “gönüllü” sıfatına sahip olmaya hak kazanır.

1.2. Her bireyin, gönüllülük imkanlarına eşit biçimde erişme hakkı vardır. Hiçbir vatandaş dili, dini, ırkı, siyasi görüşü, cinsiyeti, yaşı, rengi, cinsel kimliği, geçmişi ve inançlarından dolayı ayrımcılığa maruz kalmamalıdır.

1.3. Her gönüllünün gönüllü faaliyetlerini özel ve profesyonel hayatı ile uzlaştırma hakkı vardır. Böylece, gönüllü faaliyet sırasında belli bir derecede esneklik sağlayabilir. Ayrıca her gönüllünün, inanç ve/veya görüşlerine ters düşen işler yapmayı reddetme hakkı vardır.

1.4. Her gönüllünün, gönüllü faaliyet sırasında destek ve geribildirim hakkı vardır. Buna faaliyetin hazırlığı, faaliyetin uygulaması sırasında kişisel güdüm, yardım ve faaliyetin tamamlanmasından sonra doğru değerlendirme ve rapor dahil edilir.

1.5. Her gönüllünün, gönüllü faaliyetle ilgili karar alma sürecine katılma hakkı vardır.

1.6. ICHILD’ın etkinliklerine başvururken başvurusu kabul edilmeyen gönüllülerin, bunun nedenini bilmeye hakları vardır.

1.7. Her gönüllünün, gönüllü faaliyetin gerçekleşmesinde bilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmak için gerekli eğitim desteği ve tahsile hakkı vardır.

1.8. Gönüllüler her zaman ICHILD’ın amaçları, hedefleri ve değerleri dahilinde çalışmalıdır.

1.9. Görevlerinde veya organizasyonda sorunlarla karşılaşan gönüllüler, personele karşı dürüst olmalıdırlar. Gönüllüler tüm şikayetlerini ICHILD’a açıkça bildirebilirler ve bu bildirimleri en geç 15 iş günü içerisinde değerlendirildikten sonra, kendilerine konu ile ilgili geri bildirim sağlanacaktır.

1.10. Gönüllüler, organizasyonda her zaman gizliliğe saygı göstermelidir. Gönüllüler, kendileri ile paylaşılacak olan eğitim kitlerinin ve üçüncü kişilerle de paylaşmayacaklarını da ICHILD’a taahhüt ederler.

1.11 ICHILD, çocuklara ait tüm görsel ve yazılı materyalin kullanımında ‘çocuğun üstün yararı’ çerçevesinde hareket eder. Herhangi bir çocuk betimlemesini, çocuğun tecrübelerini, kimliğini ve onurunu korurken adil olmak zorundadır. Görsel ve yazılı materyaller Görsel Kullanım Politikasına göre toplanır. Çocuklar ile çalışacak olan gönüllüler, Görsel Kullanım Politkası’nı kabul ederler.

1.12 Görsel Kullanım Politikasının kısa özeti aşağıdaki gibidir:
– Çocukların fotoğraf, film, kamera görüntüsü, ses kaydı veya kişisel geçmişlerinin kullanılması kurumsal politika gereği uygun bulunmamaktadır. Online ortamda gerçekleştirilen her eğitim için, çocuğun ebeveyni/koruyucusu veya bakıcısı olan kişilerden yazılı onay alınması gerekmektedir.
– Görüntülerin yayılması, çocuğu ayrımcılığa, istismara, şiddete veya sömürüye karşı savunmasız bırakacaksa çocuğun görsel kimliği kesinlikle gizlenecektir.
– Tasvirlerden, yazıyla birlikte gelen herhangi bir görsel içerik yada yazılı materyalden çocuğun bulunduğu yer tespit edilemeyecektir.
– Çocukların tasviri, onurlarını zedelememelidir.
– Tüm veri ve içerikler (isimler, fotoğraflar, dosya çalışmaları) merkezi bir yerde güvenli bir şekilde korunacaktır.

1.13. ICHILD’da sıfır tolerans politikası bulunmaktadır. Bu başlık ile birlikte dernekte gönüllü faaliyette bulunacak olan gönüllüler, hedef grupları olan çocuklara karşı ihmal ve istismarda bulunabilecek herhangi bir yaklaşım, tavır içerisine giremezler. Aynı zamanda herhangi bir gönüllü, başka bir gönüllü tarafından cinsel, duygusal ya da fiziksel olarak istismar edilemez.

1.14 Çocuklar ile çalışacak olan gönüllülerden, adli sicil kaydı getirmesi ve çocuklara yönelik suçlarla ilgili cezai kayıda sahip olmadığını beyan ederler.

1.15 Çocuklar ile çalışacak olan gönüllüler, çocuk haklarına bağlı kalacağına dair onayı verirler.

1.16 ICHILD gönüllülerinin uygunsuz bir davranışta bulunması halinde ortaya çıkacak çocuk koruma endişesi ile birlikte Dernek, yönetim kurulunun kararı ile bahsi geçen gönüllünün gönüllü çalışmasına son verme ve dernekle ilişkisini kesme yetkisine sahiptir.

2. Gönüllü Haklarının Korunmasında ICHILD’ın Sorumlulukları

2.1.​​Gönüllü faaliyette bulundukları sırada insan haklarının tam olarak korunması gönüllülerin hakkıdır. ICHILD, yapılacak etkinlikler kapsamında tüm gönüllülerinin insan haklarını tam olarak korumakla yükümlüdür.

2.2. Her gönüllünün, gönüllü bir faaliyet gerçekleştirdiğinde görevlerinin kısa bir tarifine sahip olma hakkı vardır. Bu tarif, amaçlar ve hedeflerle ilgili açık bir çerçeve çizmelidir. Çalışmalarında tarifi, gönüllülük kuruluşu ile gönüllü arasında mümkün olduğu kadar ortak bir biçimde gelişmiş ve anlaşılmış olmalı ve eğer gerekirse, gönüllü faaliyet sırasında bu amaçlar güncelleştirilmelidir. ICHILD, her gönüllüsüne görevlerini açıkça tarif etmek ve açıklamakla yükümlüdür.

2.3. Gönüllüler, ücretli personel tarafından yapılması gereken görevleri yerine getirmek için asla kullanılmazlar.

2.4. Gönüllülerden, seyahat ve konaklama masrafları dışında ve projenin bir defaya mahsus gönüllülük ücreti gerektirdiği durumlar haricinde, herhangi bir ücret alınmaz.

2.5. ICHILD, eşit fırsatlar politikası yürütmeye kararlıdır ve gönüllüleri ile ilgili olarak bu politika kapsamında çalışmaktadır.

2.6. Gönüllüler, organizasyondaki personelin denetim hatlarını açık bir şekilde anlamalıdır. Organizasyonda resmi denetim mevcuttur ve bu, gönüllülere becerilerini geliştirme fırsatı sağlamaktadır.

2.7. ICHILD, gönüllülerin tüm bilgilerinin 6698 kanun numarası ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu koşulları kapsamında korur.

2.8. Gönüllüler, gönüllülük pozisyonundaki katkıları, değerleri ve etkileri için gerekli takdiri görmelidirler. ICHILD, her gönüllüsüne vermiş olduğu katkılar için gereken değeri ve takdiri gösterir.

2.9 ICHILD, gönüllülerden ve çocuklardan gelen açıklamaları ve iddia edilen kötüye kullanımı ciddiye alacağını taahhüt eder.

Başa dön