II. Olağan Genel Kurul Çağrısı

Sayın Dernek Üyeleri,

ICHILD – Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği’nin II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2022 tarihinde saat 14.00’da dernek merkezinde (Barbaros Mahallesi, Bülten Caddesi, 21/6, Çankaya/ANKARA), çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 6 Temmuz 2022 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul gündem maddeleri aşağıya çıkarılmıştır.

Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.

Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Zeynep Betül Demirses

Gündem

Açılış
Yoklama
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Genel Kurul Divanının Seçimi
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali Tabloların Okunması ve Görüşülmesi
Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun Ayrı Ayrı İbrası
Tahmini Bütçenin Okunması ve Görüşülmesi
Politika ve Prosedür Belgelerinin Görüşülmesi
Organizasyon Şeması Değişikliğinin Görüşülmesi
Yeni Dönem Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
Dilek ve Temenniler
Kapanış

II. Olağan Genel Kurul Çağrısı
Başa dön