3
Çocuk Danışma Kurulu Yeni Dönem Çağrısı
ICHILD Çocuk Danışma Kurulu yeni dönem üyelik çağrısı açıldı! 😎 📢

Eğer sen de,
👉🏻 Ankara’da yaşıyorsan ve
👉🏻 14 - 17 yaş aralığındaysan,

Kendi fikirlerini özgürce ifade edebildiğin, kendi hayatın hakkında karar alma süreçlerine yetişkinlerle eşit bir şekilde katıldığın ve tüm bunları güçlenerek yaptığın bir dünyanın mücadelesini birlikte vermek için seni de aramızda görmek istiyoruz! 💪🏻🍀

Son Başvuru Tarihi : 19 Mayıs 2024 📣
2
Afetlerden ve Krizlerden Etkilenen 14 - 18 Yaş Aralığındaki Çocukların Psikolojik İyi Oluşlarını Destekleyici Rehber yayınlandı!

Bu rehber, zorlayıcı yaşam olayları sonrasında yaşanan duygusal zorluklarla baş etmek ve psikolojik sağlamlık kazanmak isteyen 14-18 yaş arası gençler için hazırlanmıştır. Deprem gibi travmatik olaylar, gençlerde çeşitli duygusal tepkilere neden olabilir ve bu rehber, bu gençlerin kendilerini anlamalarına ve ifade etmelerine, baş etme becerileri kazanmalarına ve iyilik hallerini güçlenlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

2
2024 Türkiye Yerel Seçimleri Siyasi Parti Beyannamelerinde Çocukların Temsiliyeti İnceleme Raporu Yayınlandı!

Yerel seçim süreci kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Döneminde parlamentoda bulunan ve 2024 Türkiye Yerel Seçimlerine katılacak olan 13 Parti'nin seçim beyannamesini çocuk odaklı incelediğimiz raporumuzu okumak için buraya tıklayınız!

Öne Çıkan Duyurular

Kültür ve Sanat Elçileri Ekibi ile çalışacak uzmanları arıyoruz!

Kültür ve Sanat Elçileri Ekibi ile çalışacak uzmanlar arıyoruz.

Hak İhlallerine Karşı Ne Yapabilirim?

Animasyon Filmi’nin sesli betimleme ve işaret dili destekli videoları yayınlandı!

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Animasyon Filmi’nin sesli betimleme ve işaret dili destekli videoları yayınlandı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'ndeki çocuklarla çocuk haklarını tartıştık!

ICHILD Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği

ICHILD’ın temel hedefi, toplum tarafından her çocuğun eşit bir yurttaş ve özne olarak kabul edilmesini sağlayacak adımlar atmak ve halihazırda atılmış olan adımları güçlendirmektir. Bu eksende, çocukların kendi haklarını savunabilmeleri için var olan mekanizmaları güçlendirmeyi ve gerektiği noktalarda yeni mekanizmalar tasarlamayı da hedefler. Yürüttüğü tüm çalışmalarında çocuğun yüksek yararını gözetir ve çocukların katılım hakkını ön planda tutarak, onlarla dayanışma ve işbirliği içerisinde çalışır. 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Dünyadaki neredeyse tüm ülkeler 1989 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi (ÇHS) yürütmeyi kabul etmiştir. Bu Sözleşme; sivil, kültürel, ekonomik, siyasi ve sosyal haklar olduğu gibi insancıl hukuk da dâhil, sadece çocukları ilgilendiren tüm uluslararası insan haklarını kapsamak üzere geliştirilmiş ilk araçtır.

Sözleşme’nin dört adet yol gösterici ilkesi bulunmaktadır. Bunlara şemsiye haklar da denir. Bu haklar aşağıdaki gibidir:

1. Ayrım Gözetmeme
2. Çocuğun Yüksek Yararı
3. Yaşama, Hayatta Kalma ve Gelişim
4. Katılım


Çocuk hakları istisnasız bir şekilde tüm çocuklar için geçerlidir. Çocuğun fiziksel özelliklerinin, inancının, ana dilinin, cinsiyetinin ya da başka bir özelliğinin hiçbir rolü yoktur. Sözleşmeye taraf olan devletler hiçbir ayrım yapmadan bütün çocukların sözleşmede yer alan haklarını tanır ve taahhüt ederler.

Çocukları ilgilendiren bütün eylemlerde öncelikle çocuğun yararı gözetilmesi gerekir. Çocuğun yüksek yararı ilkesi çocuk merkezli bir bakış açısını destekler ve çocuğun birbiriyle ilişkili hak ve ihtiyaçlarına dikkat çeker. Dolayısıyla çocuğa sağlanan koruma açısından kanunların, politikaların ve uygulamaların değerlendirilmesinde çocuğun yüksek yararının göz önünde tutulması gerekir.

Yaşamak her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır. Her çocuk içinde bulunduğu durumun geliştirilmesi, toplumun etkin ve sorumlu bir üyesi haline gelebilmesi için ayrılan kaynaklardan yararlanma hakkına sahiptir.

Her çocuk, kendisini ilgilendiren herhangi bir konu ya da işlem sırasında görüşlerini serbestçe ifade etme, görüşlerinin dikkate alınmasını isteme ve katılma hakkına sahiptir.

Katılım Basamakları

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Çocuk hakları sözleşmesini inceleyebilirsiniz.

Başa dön