2
Çocukların Katılım Hakkına İlişkin Bölgesel Anket Çalışması Raporu Yayınlandı


20 Kasım Dünya Çocuk Günü'nde, dikkati yeniden çocukların katılım haklarına getirmek istiyoruz. Çocuk Danışma Kurulu Üyelerinin katkıları ile hazırladığımız anket çalışmamızın raporu yayınlandı!

2
Çocukların Katılım Hakkına İlişkin Bölgesel Anket Çalışması

3
ICHILD Katılım Çemberi'ne Davetlisiniz

Katılım Çemberi, ICHILD bünyesinde çocuk ve gençlerin anlamlı katılımlarını güçlendirmeye yönelik tasarlanan bir çalışma grubudur. Katılım Çemberi Çalışma Grubu’nda bir araya gelip, çocuk haklarını yeniden hatırlayacağınız, çocuk ve gençler olarak gündelik hayat deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz güvenli bir alana davetlisiniz!

Öne Çıkan Duyurular

Kültür ve Sanat Elçileri Ekibi ile çalışacak uzmanları arıyoruz!

Kültür ve Sanat Elçileri Ekibi ile çalışacak uzmanlar arıyoruz.

Hak İhlallerine Karşı Ne Yapabilirim?

Animasyon Filmi’nin sesli betimleme ve işaret dili destekli videoları yayınlandı!

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Animasyon Filmi’nin sesli betimleme ve işaret dili destekli videoları yayınlandı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'ndeki çocuklarla çocuk haklarını tartıştık!

ICHILD Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği

ICHILD’ın temel hedefi, toplum tarafından her çocuğun eşit bir yurttaş ve özne olarak kabul edilmesini sağlayacak adımlar atmak ve halihazırda atılmış olan adımları güçlendirmektir. Bu eksende, çocukların kendi haklarını savunabilmeleri için var olan mekanizmaları güçlendirmeyi ve gerektiği noktalarda yeni mekanizmalar tasarlamayı da hedefler. Yürüttüğü tüm çalışmalarında çocuğun yüksek yararını gözetir ve çocukların katılım hakkını ön planda tutarak, onlarla dayanışma ve işbirliği içerisinde çalışır. 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Dünyadaki neredeyse tüm ülkeler 1989 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi (ÇHS) yürütmeyi kabul etmiştir. Bu Sözleşme; sivil, kültürel, ekonomik, siyasi ve sosyal haklar olduğu gibi insancıl hukuk da dâhil, sadece çocukları ilgilendiren tüm uluslararası insan haklarını kapsamak üzere geliştirilmiş ilk araçtır.

Sözleşme’nin dört adet yol gösterici ilkesi bulunmaktadır. Bunlara şemsiye haklar da denir. Bu haklar aşağıdaki gibidir:

1. Ayrım Gözetmeme
2. Çocuğun Yüksek Yararı
3. Yaşama, Hayatta Kalma ve Gelişim
4. Katılım


Çocuk hakları istisnasız bir şekilde tüm çocuklar için geçerlidir. Çocuğun fiziksel özelliklerinin, inancının, ana dilinin, cinsiyetinin ya da başka bir özelliğinin hiçbir rolü yoktur. Sözleşmeye taraf olan devletler hiçbir ayrım yapmadan bütün çocukların sözleşmede yer alan haklarını tanır ve taahhüt ederler.

Çocukları ilgilendiren bütün eylemlerde öncelikle çocuğun yararı gözetilmesi gerekir. Çocuğun yüksek yararı ilkesi çocuk merkezli bir bakış açısını destekler ve çocuğun birbiriyle ilişkili hak ve ihtiyaçlarına dikkat çeker. Dolayısıyla çocuğa sağlanan koruma açısından kanunların, politikaların ve uygulamaların değerlendirilmesinde çocuğun yüksek yararının göz önünde tutulması gerekir.

Yaşamak her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır. Her çocuk içinde bulunduğu durumun geliştirilmesi, toplumun etkin ve sorumlu bir üyesi haline gelebilmesi için ayrılan kaynaklardan yararlanma hakkına sahiptir.

Her çocuk, kendisini ilgilendiren herhangi bir konu ya da işlem sırasında görüşlerini serbestçe ifade etme, görüşlerinin dikkate alınmasını isteme ve katılma hakkına sahiptir.

Katılım Basamakları

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Çocuk hakları sözleşmesini inceleyebilirsiniz.

Başa dön